Zgodnie z ustawą informujemy, że strona wykorzystuje pliki cookies, które ulepszają korzystanie z naszej strony - więcej...Akceptuję, nie pokazuj więcej.

KORZYŚCI

 • REDUKCJA KOSZTÓW
  Brak konieczności zatrudniania wykwalifikowanej kadry, zapewnienia profesjonalnych szkoleń, zakupu i aktualizacji specjalistycznego oprogramowania... KORZYŚCI NASZYCH…
 • POUFNOŚĆ DZIAŁANIA
  Utajnienie informacji kadrowo - płacowych, poufność działań związanych ze zwalnianiem pracowników, restrukturyzacjami... KORZYŚCI NASZYCH KLIENTÓW…
 • BEZPIECZEŃSTWO
  Nasz wieloletnia praktyka pozwala na minimalizację ryzyka związanego z częstymi zmianami i nowymi interpretacjami obowiązujacych…
 • DOJAZD DO KLIENTA
  Umożliwiamy bezpośredni kontakt, omówienie bieżących zagadnień, odbiór dokumentów... KORZYŚCI NASZYCH KLIENTÓW Wysoki stopień komplikacji obsługi…
 • ASYSTA PODCZAS KONTROLI
  Zapewniamy asystę i aktywną pomoc podczas kontroli ZUS, PIP, US itp, jesteśmy obecni podczas wyjaśnień,…
 • TERMINOWOŚĆ
  Zapewniamy dotrzymywanie terminów w obsłudze płac, przelewów wynagrodzeń, raportowaniu do urzędów, wysyłce dokumentacji... KORZYŚCI NASZYCH…

Wysoka jakość i indywidualizacja obsługi klienta.

Od roku 1993 nasza firma zdobywa doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych. Wieloletnia specjalizacja w szeroko pojętej obsłudze kadr i płac pozwala nam
na oferowanie wysokiej jakości usług z naciskiem na indywidualne dostosowanie do potrzeb naszych klientów. Wspieramy firmy nie tylko w obsłudze kadr i płac, rozumianej jako naliczanie płac i obsługa teczek osobowych, ale również w doradztwie z zakresu prawa pracy, regulaminów wynagrodzeń i pracy, restrukturyzacji itp.

 • Weryfikacja i standaryzacja dokumentacji pracowniczej.
  Po nawiązaniu współpracy z firmą i podpisaniu umowy rozpoczynamy proces przenoszenia danych z działu kadr i płac. Zapoznajemy się z regulaminami obowiązującymi u przedsiębiorcy, składowymi wynagrodzeń, raportami i bazami danych. Po rozpoznaniu sytuacji następuje przeniesienie danych do systemu kadrowo-płacowego. Następnie wykonujemy kompleksowy audyt dokumentacji, porządkujemy akta osobowe pracowników i sporządzamy spisy brakujących lub wadliwych dokumentów. Kolejnym krokiem jest standaryzacja druków i dokumentów niezbędnych do prawidłowego przebiegania obsługi kadrowo-płacowej firmy. Zmieniane i unifikowane są wzory umów, skierowania na badania lekarskie, wnioski urlopowe, zestawienia osobowe, itp. Umożliwia to późniejszą sprawną i bezbłędną obsługę kadr i płac.
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Możliwość wdrożenia nowoczesnych i sprawdzonych w praktyce rozwiązań z zakresu kadr i płac.
  Korzystając z naszego doświadczenia firma Klienta będzie mogła unowocześnić i usprawnić wiele procesów związanych z obsługą kadr i płac. Wdrażamy specjalne procedury obiegu dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników. Umożliwiamy elektroniczne przekazywanie pasków wynagrodzeń bezpośrednio na konta e-mail zatrudnionych osób, co znacznie ułatwia zachowanie w firmie poufności otrzymywanych wynagrodzeń i innego rodzaju benefitów. Gwarantujemy także zachowanie właściwych procedur i aktywnej pomocy podczas kontroli przedsiębiorstwa przeprowadzanych przez urzędy państwowe ( ZUS, US, PIP). Kadra kierownicza będzie mogła zająć się działaniem stricte związanym z prowadzeniem firmy przy jednoczesnej pewności, że administracja kadrowo-płacowa prowadzona jest w sposób prawidłowy i sprawny.
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Czynny udział w procesach restrukturyzacji i przejęciach firm.
  Restrukturyzacja przedsiębiorstwa polegająca na sprzedaży lub redukcji zbędnych jego części, zamykaniu oddziałów, bądź skomplikowanych procesach związanych z przejęciami całość lub części innych organizacji, zwykle generuje konieczność przerzucenia uwagi z działalności operacyjnej na żmudne przygotowywanie dokumentacji pracowniczej niezbędnej do zgodnego z prawem przeprowadzenia procesu. Przekazanie nam prac związanych z prawidłowym przygotowaniem dokumentów pracowniczych niezbędnych z punktu widzenia regulacji prawnych umożliwi przedsiębiorcy całkowite zajęcie się właściwym procesem restrukturyzacji firmy.
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ograniczenie spraw spornych między pracodawcą i pracownikiem.
  Niezależnie od wysiłków instytucji ustawodawczych, przepisy w zakresie prawa pracy pozostają delikatną kwestią, otwartą na różne interpretacje. W rezultacie, bez fachowego doradztwa przedsiębiorcy mogą popaść w konflikt z obecnymi lub byłymi pracownikami, a nawet z organami państwa. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą z zakresu kadr i płac, zwracamy szczególną uwagę na stworzenie właściwych relacji między pracodawcą a pracownikiem. Nasze bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i znajomość prawa pracy, pozwala zaoferować Państwu analizę i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów oraz znaczne ograniczenie płaszczyzny spornej w stosunkach między pracodawcą a pracownikiem.
  CZYTAJ WIĘCEJ

W czym zastępujemy pracodawcę

Terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Realizując ten obowiązek, jest zobligowany do właściwego naliczania, odprowadzania podatków i składek ZUS, sporządzania zestawień statystycznych dla GUS, prawidłowego prowadzenia teczek osobowych, wydawania zaświadczeń o zarobkach i sporządzania wielu innych dokumentów.
Zlecając nam obsługę kadr i płac pracodawca może całkowicie zająć się realizowaniem zadań kluczowych dla osiągnięcia najważniejszych celów biznesowych firmy.

Nasz podstawowy obszar działania

Naliczamy wynagrodzenia, prowadzimy teczki osobowe, sporządzamy deklaracje i sprawozdania.
Oferujemy także doradztwo w zakresie prawa pracy.
Wyręczymy Państwa w obsłudze kontroli podatkowych, inspekcji pracy i audytów.
Odpowiadamy na pisma organów państwowych i udzielamy wszelkich niezbędnych wyjaśnień w imieniu Państwa firmy.

 • OBSŁUGA PŁAC

  OBSŁUGA PŁAC Płace, obsługa płac, administracja płac Zewnętrzna administracja płac (obsługa płac) jest rozwiązaniem, które uwalnia pracodawcę od rozbudowywania działu płac. Ponadto, zapewnia…

 • OBSŁUGA KADR

  OBSŁUGA KADR Kadry, administracja kadr, obsługa kadr Zewnętrzna administracja kadr (obsługa kadr) jest rozwiązaniem, które uwalnia pracodawcę od rozbudowywania działu kadrowego. Częste zmiany…

 • OBSŁUGA SPRAWOZDAWCZA

  OBSŁUGA SPRAWOZDAWCZA Raportowanie jest jedną z kluczowych funkcji działu kadr i płac. Zajmując się zewnętrzną obsługą kadr i płac firmy w naturalny sposób…

Obsługa klienta

Każdy zlecony przez Klienta projekt jest realizowany indywidualnie.
Naszym priorytetem jest dostosowanie się do specyfiki obsługiwanych firm.

pbs@pbs.com.pl
PAYROLL, KADRY, PŁACE, OUTSOURCING PŁAC, OUTSOURCING KADR, NALICZANIE PŁAC, OBSŁUGA KADR I PŁAC WARSZAWA, NALICZANIE WYNAGRODZEŃ, OUTSORCING KADR I PŁAC WARSZAWA, USŁUGI KADROWO- PŁACOWE, KADRY I PŁACE WARSZAWA, OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA WARSZAWA, PAYROLL WARSZAWA