Zgodnie z ustawą informujemy, że strona wykorzystuje pliki cookies, które ulepszają korzystanie z naszej strony - więcej...Akceptuję, nie pokazuj więcej.

Możliwość wdrożenia nowoczesnych i sprawdzonych w praktyce rozwiązań z zakresu kadr i płac.

Korzystając z naszego doświadczenia firma Klienta będzie mogła unowocześnić i usprawnić wiele procesów związanych z obsługą kadr i płac. Wdrażamy specjalne procedury obiegu dokumentów

związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników. Umożliwiamy elektroniczne przekazywanie pasków wynagrodzeń bezpośrednio na konta e-mail zatrudnionych osób, co znacznie ułatwia zachowanie w firmie poufności otrzymywanych wynagrodzeń i innego rodzaju benefitów.

Gwarantujemy także zachowanie właściwych procedur i aktywnej pomocy podczas kontroli przedsiębiorstwa przeprowadzanych przez urzędy państwowe ( ZUS, US, PIP). Kadra kierownicza będzie mogła zająć się działaniem stricte związanym z prowadzeniem firmy przy jednoczesnej pewności, że administracja kadrowo-płacowa prowadzona jest w sposób prawidłowy i sprawny.