Zgodnie z ustawą informujemy, że strona wykorzystuje pliki cookies, które ulepszają korzystanie z naszej strony - więcej...Akceptuję, nie pokazuj więcej.

OBSŁUGA PŁAC

OBSŁUGA PŁAC

Płace, obsługa płac, administracja płac

Zewnętrzna administracja płac (obsługa płac) jest rozwiązaniem, które uwalnia pracodawcę od rozbudowywania działu płac. Ponadto, zapewnia poufność wynagrodzeń. Częste zmiany Prawa Pracy i rozporządzeń ZUS wymagają nieustannego śledzenia przepisów oraz ustawicznego uaktualniania programów naliczających wynagrodzenia. Zdarza się, że obsługa płac sprowadza się do wyszukiwania zmian i dostosowywania się do nich ( w szczególności zmiany w ZUS, zasiłkach itd ). Duże znaczenie ma również prawidłowość naliczania płac w wieloskładnikowych systemach wynagrodzeń opartych na wewnętrznych regulaminach płac.

Proponujemy Państwu usługę, w skrócie zwaną payroll (obsługa płac, administracja płac), polegającą na całkowitym lub częściowym przejęciu zagadnień związanych z naliczaniem płac.

Outsourcing kadr i płac jest rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie kosztów administracyjnych firmy i zapewnienie poprawności prowadzonej dokumentacji płacowej.

Usługa ta obejmuje:

  • utworzenie bazy danych pracowników ZLECENIODAWCY
  • naliczanie i przesyłanie wynagrodzeń wraz ze wszelkimi świadczeniami dodatkowymi, stosownie do wiążących ZLECENIODAWCĘ postanowień umów, regulaminów pracy i wynagrodzeń
  • sporządzanie list płac dla ZLECENIODAWCY
  • naliczanie wynagrodzenia netto dla każdego pracownika
  • naliczanie i pobieranie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji (DRA, RCA, RSA, RZA) odnośnie składek pracowników ZLECENIODAWCY, zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych dla ZLECENIODAWCY (PIT-4R, PIT-8R)
  • przygotowanie pasków płac, rocznych informacji i zeznań podatkowych dla pracowników ZLECENIODAWCY (RMUA, PIT-11, PIT- 40)
  • sporządzanie przelewów bankowych w formie elektronicznej lub papierowej dla pracowników ZLECENIODAWCY, ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji. Przelewy przekazywane są w uzgodniony sposób ZLECENIODAWCY razem z listą płac w ustalonym dniu każdego miesiąca. Professional Business Service, dysponując odpowiednim upoważnieniem, może dokonywać przelewów wynagrodzeń samodzielnie z subkonta ZLECENIODAWCY w określonym przez niego terminie

Każdy zlecony przez Klienta projekt jest realizowany indywidualnie, uwzględniając specyfikę firmy.

Przejęcie przez nas odpowiedzialności za poprawność rozliczeń z pracownikami, Urzędami Skarbowymi i ZUS-em, uwolni Państwa od żmudnych obowiązków z tym związanych, obniży ponoszone przez Państwa firmę koszty na obsługę płac oraz zwiększy poufność danych płacowych.

Payroll (obsługa płac) jest nowoczesnym rozwiązaniem w zakresie kadry-płace, które może być zastosowane w Państwa firmie. Naliczanie płac i prowadzenie dokumentacji kadrowej stają się naszym zadaniem.