Zgodnie z ustawą informujemy, że strona wykorzystuje pliki cookies, które ulepszają korzystanie z naszej strony - więcej...Akceptuję, nie pokazuj więcej.

Weryfikacja i standaryzacja dokumentacji pracowniczej.

Po nawiązaniu współpracy z firmą i podpisaniu umowy rozpoczynamy proces przenoszenia danych z działu kadr i płac. Zapoznajemy się z regulaminami obowiązującymi u przedsiębiorcy, składowymi wynagrodzeń, raportami i bazami danych. Po rozpoznaniu sytuacji następuje przeniesienie danych do systemu kadrowo-płacowego. Następnie wykonujemy kompleksowy audyt dokumentacji, porządkujemy akta osobowe pracowników i sporządzamy spisy brakujących lub wadliwych dokumentów. Kolejnym krokiem jest standaryzacja druków i dokumentów niezbędnych do prawidłowego przebiegania obsługi kadrowo-płacowej firmy. Zmieniane i unifikowane są wzory umów, skierowania na badania lekarskie, wnioski urlopowe, zestawienia osobowe, itp. Umożliwia to późniejszą sprawną i bezbłędną obsługę kadr i płac.